Verbinden kind, ouder en professional

Wij bieden ouders, scholen en samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.

Wanneer u een aanmelding heeft gedaan, wordt u zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 werrkweken) teruggebeld.

Onderwijsconsulenten

Samen zetten wij ons in voor het kind

Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn wij er om te helpen!

Samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijken wij wat het beste bij de leerling past. Onze consulenten maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen.

Aanmelden

Wij zijn er om te helpen

Zowel ouders en leerlingen, scholen als samenwerkingsverbanden kunnen bij ons terecht voor een onafhankelijk advies of bemiddeling voor leerlingen uit het primair-, voortgezet-, speciaal onderwijs en het mbo. Onze inzet is gratis, onafhankelijk en draait om het hoogst haalbare resultaat voor de leerling. Wanneer u een aanmelding heeft gedaan dan wordt u uiterlijk binnen 3 weken teruggebeld. (Schoolvakanties tellen in deze 3 weken niet mee.)

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen hebben wij momenteel een langere wachttijd in de regio Nijmegen, Ede en omstreken.

Contact

Wanneer u een aanmelding heeft gedaan, wordt u zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 werrkweken) teruggebeld.

Actueel

Met nieuws en blogs om u op de hoogte te houden