Aankondiging Aanbesteding Onderwijsconsulenten 20 februari 2023

20 februari 2023
Aankondiging Aanbesteding Onderwijsconsulenten 20 februari 2023

Graag willen wij u erop attenderen dat de aanbesteding van de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (Onderwijsconsulenten) is gepubliceerd op TenderNed. De aanbesteding is op TenderNed te vinden onder de naam: “Dienstverlening door onderwijsconsulenten” en heeft TenderNed kenmerk TN 396218.

De aanbesteding richt zich op de inkoop van de onderwijsconsulenten die op basis van een te gunnen raamovereenkomst dienstverlening binnen de flexibele schil kunnen uitvoeren. Meer informatie over de aanbesteding vindt u op TenderNed.

Nadere communicatie over de aanbestedingsprocedure en inschrijving vindt uitsluitend plaats via TenderNed. Indien u vragen heeft kunt u deze stellen op de in de Inkoopleidraad aangegeven wijze. We verzoeken u uitdrukkelijk om geen direct contact met de organisatie hierover op te nemen.