Aanmelden voor een Onderwijsconsulent

Heeft u een onafhankelijke Onderwijsconsulent nodig? Op deze aanmeldpagina vindt u informatie over het aanmeldproces en onderaan de pagina staat het aanmeldformulier. 

Wanneer schakel je een Onderwijsconsulent in?

Aanmelding is mogelijk als een leerling 4 weken of langer thuiszit, als er geen passende onderwijsplek gevonden kan worden bij een ondersteuningsbehoefte óf als de school niet de juiste ondersteuning kan bieden bij gedragsproblemen, leerproblemen of gezondheidsproblemen. 

Aanmelding is NIET mogelijk bij doublure (zittenblijven), niveaubepaling, als leerling op het HBO of Universiteit zit, bij lopende juridische procedures over het probleem of als spijbelen de oorzaak van het probleem is.  

Wie kan er aanmelden?

De aanmelding kan worden gedaan door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van het kind, het kind zelf of andere betrokkenen. Vóór aanmelding is er bij kinderen jonger dan 18 jaar altijd toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig. Is de leerling ouder dan 18, dan moet deze zelf toestemming geven.  

Hoe verloopt de aanmelding?

In bovenstaande animatie ziet u de route van aanmelding tot behandeling van uw situatie door een Onderwijsconsulent. Als u geen oplossing heeft gevonden in gesprek met betrokkenen, waaronder het samenwerkingsverband, start hier het traject bij de Onderwijsconsulenten. U doet dit door onderaan op deze pagina de leerling aan te melden. 

Na aanmelding volgt er een wachttijd van 4 tot 6 weken voordat u telefonisch wordt benaderd door één van onze intake medewerkers. Tijdens dit gesprek wordt de situatie van het kind in kaart gebracht, maar ook welke partijen er betrokken zijn. De intake medewerker zal vervolgens op basis van deze informatie besluiten of een Onderwijsconsulent uw aanmelding in behandeling zal nemen om samen toe te werken naar een passende oplossing.  

Beantwoord deze vragen om de aanmelding te starten
Max. 5 vragen