Wilt u een aanmelding doen bij Onderwijsconsulenten?

Lees de informatie op deze pagina dan eerst goed door. Onderaan de pagina komt u vervolgens bij een quickscan (max. 5 vragen). Door het beantwoorden van de vragen wordt duidelijk of u een aanmelding bij ons kunt doen. Aan het eind van de quickscan kunt u een aanmeldformulier invullen óf adviseren wij u eerst contact op te nemen met een andere partij. Let op: de quickscan is niet te doorlopen in Internet Explorer.

Aanmelden

Aanmelden kan via de quickscan onderaan deze pagina of telefonisch. Indien u telefonisch aanmeldt, wordt u via een kort belmenu gevraagd een aantal vragen te beantwoorden, zodat wij u het beste verder kunnen helpen. Ons telefoonnummer is 070-312 28 87 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13:30 tot 16.30 uur).

Wanneer u een aanmelding heeft gedaan, wordt u binnen 6 tot 7 weken teruggebeld voor een telefonisch intakegesprek. Als uit het intakegesprek blijkt dat een consulent kan worden ingezet, gaan wij op zoek naar een passende consulent. Nadat een consulent is toegewezen, neemt hij/zij eerst contact op met de ouders/gezaghebbende.

Graag attenderen wij u op het volgende: in Zuid-Holland is momenteel sprake van een wachtlijst, waardoor het langer duurt voordat een onderwijsconsulent kan worden toegewezen.

Voorafgaand

Voordat onze consulenten worden ingeschakeld, is het van belang dat onderstaande stappen zijn doorlopen:

 • Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de ouders en de leraar.
 • Wanneer dit gesprek niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de ouders en de schooldirectie.
 • Wanneer ouders en school er ondanks de gesprekken niet in slagen tot een geschikte oplossing te komen, is er contact geweest met het Samenwerkingsverband (n.v.t. in het geval van cluster 1 en 2 onderwijs en mbo).

Waar moet een aanmelding aan voldoen?

U kunt ondersteuning aanvragen wanneer er sprake is van (minimaal) één van de onderstaande situaties:

 • De leerling zit langdurig thuis (langer dan vier weken en zonder uitzicht op een onderwijsplek op korte termijn).
 • Het lukt niet om een geschikte onderwijsplek te vinden voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen.
 • Het lukt de school niet om de juiste ondersteuning of begeleiding te bieden aan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen.

Wanneer kan er geen consulent ingeschakeld worden?

 • Bij doublure (zittenblijven) of niveaubepaling.
 • Bij problematiek op het niveau van hbo of universiteit, aangezien onze dienstverlening alleen beschikbaar is voor kinderen op het primair en voorgezet onderwijs (zowel regulier als speciaal) en het mbo. Op de website van ECIO vindt u tips voor hbo- en universiteitsstudenten met een extra ondersteuningsbehoefte.
 • Bij een lopende juridische procedure over de problematiek.
 • Wanneer de leerling langdurig thuiszit door spijbelen.

Wie kan een aanmelding bij ons doen?

 • De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de leerling.
 • De leerling zelf. Er is toestemming van de ouders nodig wanneer de leerling jonger is dan 18 jaar.
 • Elke andere betrokkene, mits zij hierover hebben overlegd met de ouders of de meerderjarige leerling en akkoord hebben om een aanmelding bij ons te doen.

Als uit het telefonisch intakegesprek blijkt dat er een onderwijsconsulent kan worden ingezet, ontvangt de ouder/wettelijk vertegenwoordiger of meerderjarige leerling van ons een schriftelijke toestemmingsovereenkomst. Klik hier voor een voorbeeld van de toestemmingsovereenkomst voor de ouders (wettelijke vertegenwoordigers) en hier voor een voorbeeld van de toestemmingsovereenkomst voor meerderjarige leerlingen. Let op: deze voorbeelden zijn niet rechtsgeldig.

 

 

Quickscan
Max. 5 vragen