Het laatste nieuws

Vacature: Sociaal Juridisch Beleidsmedewerker (0,6-0,8 fte)

7 mei 2024

Wie zijn wij?Onderwijsconsulenten houdt zich bezig met het realiseren van een passende onderwijsplek voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in (speciaal) basis-, (speciaal) voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op een passende onderwijsplek. Het kantoor van Onderwijsconsulenten is verantwoordelijk voor de intakes en de bedrijfsvoering van […]

» Lees verder

Vacature: onderwijsconsulent (0,6 fte)

26 april 2024

Voor de uitbreiding van onze 8 teams in het land zijn wij op korte termijn op zoek naar een onderwijsconsulent in de regio Utrecht. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling, recht op onderwijs. De manier waarop dat optimaal vorm zou moeten krijgen, is voor ieder kind weer anders. Dit realiseren is een gezamenlijke opdracht voor […]

» Lees verder

Nieuwe aanmeldingen voor een zorgarrangeur!

15 november 2023

De ministeries van VWS en OCW hebben mogelijk gemaakt dat in de afgelopen 3,5 jaar aan 75 speciaal onderwijsscholen en schoolbesturen een zorgarrangeur beschikbaar werd gesteld. De belangstelling was groot en ook het effect was positief en daarom is besloten, in overleg met de ministeries, om het project zorgarrangeur doorgang te geven. Daartoe is er […]

» Lees verder

Yvon van Houdt benoemd als directeur-bestuurder van Onderwijsconsulenten

28 juni 2023

De Raad van Toezicht van Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (‘Onderwijsconsulenten’) heeft Yvon van Houdt op 23 juni 2023 benoemd als directeur-bestuurder. Zij start per 15 september 2023. Yvon is op dit ogenblik directeur bij MEE Nederland, de koepelorganisatie van 10 MEE organisaties. Onderwijsconsulenten is een tweedelijnsvoorziening voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben of […]

» Lees verder

Een kijkje in de keuken van… een onderwijsconsulent

2 maart 2023

Aan de hand van dit praktijkvoorbeeld nemen we je graag mee in het werk van een onderwijsconsulent. Aanleiding voor de aanmelding bij OnderwijsconsulentenCollin (15 jaar) zit tweeënhalf jaar op een VSO cluster 4-school. Hij moest naar het VSO, omdat werd gezegd dat hij gezag van docenten niet accepteerde en geen respect toonde. Hij laat volgens zijn huidige […]

» Lees verder

Aankondiging Aanbesteding Onderwijsconsulenten 20 februari 2023

20 februari 2023

Graag willen wij u erop attenderen dat de aanbesteding van de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (Onderwijsconsulenten) is gepubliceerd op TenderNed. De aanbesteding is op TenderNed te vinden onder de naam: “Dienstverlening door onderwijsconsulenten” en heeft TenderNed kenmerk TN 396218. De aanbesteding richt zich op de inkoop van de onderwijsconsulenten die op basis van een […]

» Lees verder

Nieuwe ronde aanmeldingen voor de inzet van een zorgarrangeur!

19 december 2022

De ministeries van VWS en OCW hebben mogelijk gemaakt dat in de afgelopen 2,5 jaar aan 50 speciaal onderwijsscholen een zorgarrangeur beschikbaar werd gesteld. De belangstelling was groot en ook het effect was positief en daarom is besloten, in overleg met de ministeries, om het project met een jaar te verlengen. Daarom is er nu […]

» Lees verder

Aankondiging Online Marktconsultatie Onderwijsconsulenten: 9 december 09:00 – 10:30

25 november 2022

De Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (hierna; ‘Onderwijsconsulenten’) wil de markt consulteren in verband met de (mogelijke) Europese aanbestedingsprocedure die zij wil organiseren om de dienstverlening die vanuit Onderwijsconsulenten op basis van een overeenkomst van opdracht uitgevoerd wordt in de markt te zetten.     De inzet van individuele onderwijsconsulenten wordt mogelijk aanbesteed, waar het gaat om […]

» Lees verder

Privacyreglement Onderwijsconsulenten is herzien

3 december 2021

Het privacyreglement is per 11 oktober 2021 herzien. Het privacyreglement kunt u vinden onderaan deze webpagina of kunt bij ons opvragen via info@onderwijsconsulenten.nl.

» Lees verder

Introductie Zivver

1 september 2021

Onderwijsconsulenten gaat zeer zorgvuldig om met de privacy, daarom gaan wij per 20 september a.s. (persoons)gevoelige informatie altijd via veilige e-mail versturen. Zo zorgen we ervoor dat deze informatie alleen door de juiste persoon gelezen kan worden. Voor het verzenden van veilige e-mail gaan wij Zivver gebruiken. Meer over Zivver Met Zivver kun je veilig […]

» Lees verder

Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

9 juli 2019

Voorbeelden uit de praktijk van primair en voortgezet onderwijs Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar niet voor ieder kind is de toegang tot onderwijs vanzelfsprekend. In de praktijk blijkt dat een chronische ziekte, een handicap of psychische problematiek flinke uitdagingen kan geven. Want hoe kom je voor deze leerling tot de juiste combinatie van […]

» Lees verder