Contact

Bereikbaarheid

Wij zijn te bereiken via 070 3122887 of via info@onderwijsconsulenten.nl (vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden in de mail).

Aanmelden

U kunt digitaal aanmelden, onze aanmeldformulieren vindt u hier. Tevens zijn wij bereikbaar via 070 3122887 of info@onderwijsconsulenten.nl.

Heeft u vragen over de Corona-maatregelen, of zijn er problemen met het onderwijs door de Corona-maatregelen kijkt u dan op deze pagina van het NJI of neem contact op met Ouders & Onderwijs 088-6050101

Heeft u in de afgelopen periode een aanmelding gedaan, dan zal er zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen voor een telefonisch intakegesprek.

Algemene vragen over onderwijs

Voor algemene vragen over het onderwijs kunt u contact opnemen met de informatielijn van Ouders & Onderwijs via 088-6050101 of via www.oudersonderwijs.nl en professionals kunnen terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs via www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Postadres

Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Privacy

Wilt u gebruik maken van de rechten van betrokkene(n) onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals inzage in of rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens van u of uw kind? Via onderstaand contactformulier kunt u hiertoe een verzoek voor indienen.
De functionaris gegevensbescherming kunt u bereiken via fg@caop.nl of op 06-22639630. Zie ook ons privacy reglement.