Jaarrapport Onderwijsconsulenten 2017-2018 is uit!

28 februari 2019
Jaarrapport Onderwijsconsulenten 2017-2018 is uit!

Dit schooljaar hebben wij ongeveer 5.500 inkomende behandelingen ontvangen, 1.740 aanvragen uit het po, vo en mbo zijn vervolgens daadwerkelijk in behandeling genomen door een onderwijsconsulent. Dit is 0,06% van het totaal aantal schoolgaande kinderen. In totaal zijn er 942 aanvragen (54%) voor het einde van het schooljaar afgesloten met een eindverslag en waren 745 trajecten (43%) aan het eind van het schooljaar nog in behandeling bij een consulent. Lees er alles over in ons jaarverslag 2017-2018.