Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

9 juli 2019
Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

Voorbeelden uit de praktijk van primair en voortgezet onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar niet voor ieder kind is de toegang tot onderwijs vanzelfsprekend. In de praktijk blijkt dat een chronische ziekte, een handicap of psychische problematiek flinke uitdagingen kan geven. Want hoe kom je voor deze leerling tot de juiste combinatie van zorg en onderwijs, tot een passend onderwijszorgarrangement (oza)? Vaak verloopt dit moeizaam. Oorzaken: transities, eilandjes, potjes met deksels, bomen, bos en een woud aan wet- en regelgeving. Zelden is er sprake van onwelwillendheid bij de betrokken partijen.

Vaak is er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen meer mogelijk dan gedacht. Deze publicatie, die wij hebben gemaakt samen met het NJi, beschrijft drie praktijkvoorbeelden uit primair en voortgezet onderwijs die laten zien dat er meer mogelijk is.

Download hier de brochure.