Aankondiging Online Marktconsultatie Onderwijsconsulenten: 9 december 09:00 – 10:30

25 november 2022
Aankondiging Online Marktconsultatie Onderwijsconsulenten: 9 december 09:00 – 10:30

De Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (hierna; ‘Onderwijsconsulenten’) wil de markt consulteren in verband met de (mogelijke) Europese aanbestedingsprocedure die zij wil organiseren om de dienstverlening die vanuit Onderwijsconsulenten op basis van een overeenkomst van opdracht uitgevoerd wordt in de markt te zetten.    

De inzet van individuele onderwijsconsulenten wordt mogelijk aanbesteed, waar het gaat om onderwijsconsulenten die op basis van een overeenkomst van opdracht de dienstverlening zullen uitvoeren. Onderwijsconsulenten organiseert daarom op 9 december van 09:00 tot 10:30 uur een marktconsultatie (online via Teams).  

Heeft u interesse in de rol van onderwijsconsulent? Of wilt u meedenken en uw visie geven op de kaders en wensen die Onderwijsconsulenten schetst in het marktconsultatiedocument? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de marktconsultatie.  

Het marktconsultatiedocument is gepubliceerd op TenderNed en u kunt het stuk raadplegen via deze link. In het document wordt ook toegelicht waar u zich kunt aanmelden voor de sessie.