Missie & Visie

Onze missie is het bijdragen aan een doorlopende onderwijsloopbaan voor ieder kind, dat is de opdracht van Onderwijsconsulenten. Om oplossingen te creëren die andere belangen overstijgen, uitgaande van het belang van het kind en in verbinding met ouders en professionals.

Visie

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling, recht op onderwijs. De manier waarop dat optimaal vorm zou moeten krijgen, is voor ieder kind weer anders. Dit realiseren is een gezamenlijke opdracht voor alle partijen in het onderwijsstelsel. Het onderwijsstelsel doet zijn werk en iedere partij in het stelsel heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Soms dreigt een kind of jongere tussen wal en schip te vallen. Naast systeembeperkingen kunnen uitvoeringsproblemen van scholen, samenwerkingsverbanden, ouders en kinderen een rol spelen. Een oplossing lijkt niet in zicht, betrokkenen vinden elkaar niet, het kind/de jongere mist onderwijs.

Waar kinderen dreigen te vallen in de gaten van het systeem, zet Onderwijsconsulenten in op bemiddeling, advisering en begeleiding bij het vinden van de beste mogelijke onderwijsplek, rekening houdend met reële mogelijkheden. Ieder kind doet ertoe, krijgt de aandacht die nodig is en de onderwijsplek die mogelijk is. In veel gevallen zijn kinderen meervoudig kwetsbaar en heeft de onderwijsplek ook ondersteuning nodig uit het zorgdomein. Onderwijsconsulenten verbinden dan op basis van expertise en het eigen netwerk de juiste personen aan elkaar om tot de meest passende oplossing te komen.

Samen verantwoordelijk voor een doorlopende onderwijsloopbaan vraagt ook leren van elkaar; wat kan er beter, anders of sneller? De vele casuskennis en -ervaring wordt omgezet in een leercyclus die zowel aan de voorkant (preventie en advies) als aan de achterkant (systemische verbeteringen) rendeert voor het hele veld. Onderwijsconsulenten houden daarbij onafhankelijkheid, worden geen integraal onderdeel van het systeem maar verhouden zich constructief tot het onderwijsveld.