Over Onderwijsconsulenten

Onze consulenten zijn door het hele land actief en beschikken over een uitgebreid netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving en hebben ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen. 

Privacy

Per 25 mei 2018 moeten organisaties (scholen, artsen etc.) voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden beter beschermd en cliënten krijgen meer rechten en meer zeggenschap. Ook Onderwijsconsulenten maakt werk van de nieuwe regels en werkt conform de richtlijnen die zijn opgesteld vanuit de Wet Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hieromtrent is te lezen in ons privacyreglement welke u kunt vinden onderaan deze webpagina of bij ons kunt opvragen via info@onderwijsconsulenten.nl.

Wilt u gebruik maken van de rechten van betrokkene(n) onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals inzage in of rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens van u of uw kind? U kunt hier een verzoek voor indienen door ons contactformulier in te vullen.

Meldcode Kindermishandeling

Onderwijsconsulenten werkt met de Meldcode Kindermishandeling, meer over de meldcode is te lezen op de website van de Rijksoverheid.