Een kijkje in de keuken van… een onderwijsconsulent

2 maart 2023
Een kijkje in de keuken van… een onderwijsconsulent

Aan de hand van dit praktijkvoorbeeld nemen we je graag mee in het werk van een onderwijsconsulent.

Aanleiding voor de aanmelding bij Onderwijsconsulenten
Collin (15 jaar) zit tweeënhalf jaar op een VSO cluster 4-school. Hij moest naar het VSO, omdat werd gezegd dat hij gezag van docenten niet accepteerde en geen respect toonde. Hij laat volgens zijn huidige school nog steeds ‘haantjesgedrag’ zien, zegt zijn moeder bij de aanmelding, waardoor het steeds misgaat in de klas met docenten en klasgenoten. Zijn moeder ziet thuis dat het – na intensieve hulpverlening – veel beter gaat. Zij neemt het school kwalijk dat de systeemtherapeut die bij het gezin betrokken was, geen input kon geven op school. Die hulpverlener wist namelijk wat de do’s en don’ts zijn bij Collin. School blijft aangeven dat het gedrag van Collin niet door de beugel kan, dat school handelingsverlegen is en dat er weer hulpverlening nodig is. Volgens ouders wordt Collin op deze school niet begrepen. Dat steekt, omdat het een cluster 4-school is, speciaal voor jongeren met moeilijk gedrag. Collin verzuimt nooit en hij wil echt wel leren volgens zijn moeder. School adviseert om een andere onderwijsplek of dagbesteding te zoeken. Collin heeft een ADHD-diagnose. Het wijkteam jeugdzorg van de gemeente is betrokken. Moeder erkent dat Collin moeilijk gedrag kan vertonen, maar alleen naar hulpverlening wijzen lost volgens haar niks op. Ouders vragen aan Onderwijsconsulenten of een onderwijsconsulent (OC) mee kan denken en oplossingsgericht kan bemiddelen.

Proces en resultaat
De OC is intensief betrokken geweest. Zij is driemaal op huisbezoek geweest, heeft deelgenomen aan overleggen met het wijkteam en de school, heeft dossiers mogen ingezien en heeft meegedacht over alternatieven. Collin voelde zich niet gezien op school. De OC zag in het dossier dat Collin VMBO-capaciteiten heeft, maar dat hij les krijgt op praktijkonderwijsniveau, wat hij veel te makkelijk vindt. De OC merkte dat de koek op school op was. Er werd met een OPP/Ontwikkelplan gewerkt, maar eigenlijk pasten de doelen en het niveau waarop docenten met de leerlingen spraken niet bij Collin. Collin denkt diep na over dingen, is welbespraakt en laat zich niets wijsmaken. De OC heeft samen met Collin, ouders en het wijkteam naar alternatieven gekeken, bereikbaar met het OV. De OC heeft geadviseerd om voor een VSO-school te kiezen met praktijkleren, waar studenten ook MBO 1 kunnen doen, om een vak te gaan leren en in de toekomst evt. te gaan ‘stapelen’ naar MBO 2 en hoger. De OC heeft contact gelegd met de haar bekende gedragswetenschapper van deze school voor een rondleiding en een oriënterend gesprek. Voor Collin ging er een wereld open. Op deze school kon hij de handen uit de mouwen gaan steken. Hij voelde dat er in mogelijkheden werd gedacht en dat hij een mening mocht hebben. Hij snapte ook wel dat hij nog schoolse- en werknemers­vaardigheden moest leren. School gaat Collin helpen om een praktijkrichting te kiezen die past bij zijn talenten, o.a. sport en tekenen. De opluchting bij moeder was groot toen er voor Collin weer een nieuw perspectief was. Gelukkig was de toelaatbaarheidsverklaring van Collin nog geldig, ook voor de nieuwe school. De financiering van het traject vroeg nog aandacht van de OC. Daarvoor bleek een bestuurlijke afspraak te bestaan tussen de twee betrokken samenwerkingsverbanden, die waar de nieuwe school onder valt en het samenwerkingsverband dat toentertijd de toelaatbaarheidsverklaring voor Collin had afgegeven. Hiermee was de laatste hobbel weggenomen en kon Collin naar zijn nieuwe school.

 In verband met de bescherming van de privacy is de naam van de betrokken leerling gefingeerd.