Vacature HR adviseur Transitie (0,8 fte)

Over Onderwijsconsulenten
Ieder kind verdient onderwijs dat bij hem of haar past. Onderwijs dat uitdaagt en rekening houdt met mogelijkheden en beperkingen van het kind. Dát is passend onderwijs. Zit een kind thuis of loopt een kind met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan is Onderwijsconsulenten er om te helpen. Samen met de ouders en het kind, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijkt de Onderwijsconsulent naar de beste oplossing. Onderwijsconsulenten werkt in opdracht van de ministeries van OCW en VWS.

De afgelopen drie jaar is Onderwijsconsulenten als organisatie gegroeid. Naar aanleiding van de Wetswijziging Passend Onderwijs werd de doelgroep flink verbreed en het takenpakket uitgebreid. Daar waar de organisatie tot 2014 als kerntaak had om leerlingen met een rugzakje in het regulier onderwijs te plaatsen, krijgen sinds 2014 alle leerlingen die vastlopen in het onderwijs of uitvallen begeleiding van Onderwijsconsulenten. Als gevolg van de doelgroep- en taakverbreding is de organisatie uit zijn jasje gegroeid. Daarom is Onderwijsconsulenten (hierna OC) in 2019 gestart met een organisatieontwikkelingstraject. De voorbereidingsfase is afgerond en januari 2020 start de uitvoering van het project Transitie Onderwijsconsulenten. Voor het vormgeven en neerzetten van de nieuwe organisatie zijn wij op zoek naar een HR adviseur met een stevige basis in verandermanagement.

De functie
Je stapt in een organisatie die volop in beweging is. Als HR adviseur zal je vanuit de programmagroep Transitie OC de nieuwe organisatie gaan bouwen en ontwikkelen. Je vervult een voortrekkersrol in de organisatieontwikkeling en je bent de aanjager van het veranderproces. Samen met de Kennismanager geef je vorm aan de nieuwe afdeling Kennis & Ontwikkeling en leg je de basis voor een toekomstbestendige en lerende organisatie. Je begeleidt de organisatie niet alleen in structuurverandering maar ook in cultuurverandering. Je werkt in samenwerking met de regiocoördinatoren aan een nieuw professionaliseringsbeleid waarin intervisie in de regio centraal staat.

Generieke taken:

 • Het ontwikkelen van het strategische beleid van de organisatie binnen eigen vakgebied (instroom, ontwikkeling en uitstroom)
 • Het adviseren van de directie ten aanzien van strategisch beleid
 • Initiëren, formuleren en implementeren van (meer)jarenprogramma’s, projecten en plannen
 • Het ontwikkelen van vakspecialistische producten
 • Het opstellen, implementeren en bewaken van de kwaliteitskaders van de organisatie binnen het eigen vakgebied

Specifieke taken project Transitie Onderwijsconsulenten

 • Het op basis van het plan Transitie BOC inrichten van de faciliterende organisatie en mede zorgdragen voor het veranderproces zowel op het bureau als in de regio
 • Het opzetten en ontwikkelen van de afdeling Kennis & Ontwikkeling in samenwerking met de Kennismanager
 • Het ontwikkelen en implementeren van instrumenten voor professionalisering en persoonlijke ontwikkeling  binnen de organisatie, met specifieke aandacht voor het opzetten van intervisie voor de regioteams Onderwijsconsulenten
 • Het ondersteunen van de regio-coördinatoren bij de vorming en implementatie van regioteams

Jij:

 • beschikt over een afgeronde WO opleiding Organisatie-/Arbeidspsychologie of aanverwante WO opleiding(en).
 • beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in de welzijn/zorgsector en hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden van ontwikkeling-/verandertrajecten in deze sector.
 • hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken. Je kan op effectieve wijze binnen de kaders van tijd en middelen resultaten behalen.
 • bent conceptueel sterk en weet tegelijkertijd de grote lijnen te vertalen in concrete doelen en resultaten.
 • opereert gemakkelijk op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en je kunt goed samenwerken
 • bent omgevingsbewust, organisatiesensitief en houdt jezelf continue up-to-date over de ontwikkelingen in het werkveld van Onderwijsconsulenten, te weten onderwijs, zorg en welzijn.
 • handelt graag innovatief en hebt kennis van en affiniteit met zelforganisatie en zelfsturing.
 • weet met jouw enthousiasme mensen te activeren en te motiveren in het veranderproces en bent goed in het omgaan met weerstand.

Wij bieden:

 • Een dynamische pioniersfunctie waarbij je in samenwerking met gelijkgestemden gaat kwartiermaken, bouwen en ontwikkelen
 • Een aanstelling van 32 uur per week
 • Inschaling op basis van werkervaring (schaal 12 BBRA)

Reageren:

 • Vragen naar aanleiding van de vacature kunnen worden gesteld aan Saskia Staarink, beleidsmedewerker OC: 070 312 28 87

Stuur de sollicitatiebrief (max 1 A4) en CV t.a.v. Aïscha Trokasti (directeur) voor 18 november naar: secretariaat@onderwijsconsulenten.nl