Vacature Kennis- en procesmanager

Over Onderwijsconsulenten
Ieder kind verdient onderwijs dat bij hem of haar past. Onderwijs dat uitdaagt en rekening houdt met mogelijkheden en beperkingen van het kind. Dát is passend onderwijs. Zit een kind thuis of loopt een kind met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan is Onderwijsconsulenten er om te helpen. Samen met de ouders en het kind, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijkt de Onderwijsconsulent naar de beste oplossing. Onderwijsconsulenten werkt in opdracht van de ministeries van OCW en VWS.

De afgelopen drie jaar is Onderwijsconsulenten als organisatie gegroeid. Naar aanleiding van de Wetswijziging Passend Onderwijs werd de doelgroep flink verbreed en het takenpakket uitgebreid. Daar waar de organisatie tot 2014 als kerntaak had om leerlingen met een rugzakje in het regulier onderwijs te plaatsen, krijgen sinds 2014 alle leerlingen die vastlopen in het onderwijs of uitvallen begeleiding van Onderwijsconsulenten. Als gevolg van de doelgroep- en taakverbreding is de organisatie uit zijn jasje gegroeid. Daarom is Onderwijsconsulenten in 2019 gestart met de voorbereiding van een organisatieontwikkelingstraject. De voorbereidingsfase is afgerond en januari 2020 start het project Transitie Onderwijsconsulenten.

Voor het opzetten, implementeren en optimaliseren van de informatie- en kennisomgeving is Onderwijsconsulenten opzoek naar een ervaren Kennis- en procesmanager.

De functie
Je stapt in een organisatie die volop in beweging is. In de rol van kennis- en procesmanager zal je vanuit de programmagroep Transitie OC de nieuwe organisatie gaan bouwen en ontwikkelen. Je bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte van de onderwijsconsulenten. Op basis van onderzoek stel je functionele eisen vast aan het gebruik van informatie vanuit het primaire en secundaire proces. Vervolgens creëer je een optimale ICT omgeving waarin zowel proces- als inhoudelijke informatie optimaal is ontsloten. Als proces- en kennismanager bewaak je en draag je zorg voor de kwaliteit van de informatie en de processen.

Samen met de HR adviseur geef je vorm aan de nieuwe afdeling Kennis & Ontwikkeling en leg je de basis voor een toekomstbestendige en lerende organisatie. Je bent op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het werkveld van de consulent en je kunt goed luisteren en behoeften in kaart brengen. Bovendien ben je expert op het gebied van wet- en regelgeving over informatie- en gegevensbeheer.

Specifieke taken project Transitie Onderwijsconsulenten

 • Het op basis van het plan Transitie BOC bouwen en ontwikkelen van de faciliterende organisatie
 • Het opzetten en ontwikkelen van de nieuwe Afdeling Kennis & Ontwikkeling in samenwerking met de HR adviseur
 • Het hands-on vormgeven van het kennismanagement en informatiebeheer (in kaart brengen, organiseren, versterken, ontsluiten)
 • Het ontwikkelen van afgebakende kaders voor werkprocessen, kennisdeling en kwaliteit binnen de organisatie
 • Het inrichten van een optimale ICT omgeving voor het procesmanagement, kennismanagement en informatiebeheer waarin kwaliteit en verantwoording optimaal zijn geborgd

Generieke taken:

 • Het ontwikkelen van het strategische beleid van de organisatie binnen eigen vakgebied
 • Het adviseren van de directie ten aanzien van strategisch beleid
 • Het verzamelen en analyseren van informatie ten behoeve van rapportage en verantwoording
 • Initiëren, formuleren en implementeren van (meer)jarenprogramma’s, projecten en plannen
 • Het ontwikkelen van vakspecialistische producten
 • Het opstellen, implementeren en bewaken van de kwaliteitskaders van de organisatie

Jij:

 • beschikt over een afgeronde WO opleiding Bedrijfskunde, Informatiekunde of gelijkwaardige functie
 • beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
 • hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken. Je kan op effectieve wijze binnen de kaders van tijd en middelen resultaten behalen.
 • hebt aantoonbare ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van een informatiebeheer-/procesomgeving
 • bent conceptueel sterk en weet tegelijkertijd de grote lijnen te vertalen in concrete doelen en resultaten
 • opereert gemakkelijk op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en je kan goed samenwerken
 • bent omgevingsbewust en houdt jezelf continue up-to-date over de ontwikkelingen in het werkveld van Onderwijsconsulenten, te weten onderwijs, zorg en welzijn.
 • handelt graag innovatief, hebt kennis van en affiniteit met zelforganisatie en zelfsturing en werkt graag klantgericht.
 • bent onafhankelijk, analytisch en kritisch ingesteld.

Wij bieden:

 • Een dynamische pioniersfunctie waarbij je in samenwerking met gelijkgestemden gaat kwartiermaken, bouwen en ontwikkelen
 • Een aanstelling van 32 uur per week
 • Inschaling op basis van werkervaring (schaal 12 BBRA)

Reageren:

 • Vragen naar aanleiding van de vacature kunnen worden gesteld aan Saskia Staarink, beleidsmedewerker OC: 070 312 28 87

Stuur jouw sollicitatiebrief (max 1 A4) en CV t.a.v. Aïscha Trokasti (directeur) voor 18 november naar: secretariaat@onderwijsconsulenten.nl