Publicaties

Ieder jaar rapporteert SOSO/Onderwijsconsulenten aan de ministeries van OCW en VWS. Hieronder kunt u deze jaarverslagen downloaden. De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Onderwijsconsulenten. Daarom is op deze site het WNT verantwoordingsdocument opgenomen, zie hiervoor de financiële jaarverslagen.

Jaarverslagen

Jaaroverzicht Onderwijsconsulenten
1 augustus 2019 – 1 augustus 2020

Jaarverslag Onderwijsconsulenten
1 augustus 2018 – 1 augustus 2019

Jaarverslag Onderwijsconsulenten
1 augustus 2017 – 1 augustus 2018

Jaarverslag Onderwijsconsulenten
1 augustus 2016 – 1 augustus 2017

Jaarverslag Onderwijsconsulenten
1 augustus 2015 – 1 augustus 2016

Verslagen van eerdere jaren kunt u opvragen via info@onderwijsconsulenten.nl

Financiële jaarverslagen

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2021-2022

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2020-2021

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2019 – 2020

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2018 – 2019

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2017 – 2018

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2016 – 2017

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2015 – 2016

Zorgarrangeurs

Evaluatieverslag inzet zorgarrangeurs
Project ‘Zorg in onderwijstijd’
2020 – 2022