Publicaties

Ieder jaar rapporteert SOSO/Onderwijsconsulenten aan de ministeries van OCW en VWS. Hieronder kunt u deze jaarverslagen downloaden. De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Onderwijsconsulenten. Daarom is op deze site het WNT verantwoordingsdocument opgenomen, zie hiervoor de financiële jaarverslagen.”

Jaarverslagen

Jaarverslag Onderwijsconsulenten
1 augustus 2017 – 1 augustus 2018

Jaarverslag Onderwijsconsulenten
1 augustus 2016 – 1 augustus 2017

Jaarverslag Onderwijsconsulenten
1 augustus 2015 – 1 augustus 2016

Jaarverslag Onderwijsconsulenten
1 augustus 2014 – 1 augustus 2015

Verslagen van eerdere jaren kunt u opvragen via info@onderwijsconsulenten.nl

Financiële jaarverslagen

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2017 – 2018

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2016 – 2017

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2015 – 2016

Financieel jaarverslag Onderwijsconsulenten
2014 – 2015